Verzorging & verpleging bij ziekte

Verzorging & verpleging bij ziekte

Heb je thuis persoonlijke verzorging en verpleging nodig voor jezelf, je partner of een bevriende volwassene? Buro Zorgregie helpt je met onder andere verzorging en thuiszorg na operatie, persoonlijke verzorging, hulp bij dagelijkse verzorging en bij zelfstandig wonen met zorg. Buro Zorgregie heeft geen wachtlijsten en kan je direct helpen met de invulling van goede en betrouwbare hulpverleners thuis op maat.

Persoonlijke verzorging en verpleging thuis

In welke gevallen staat Buro Zorgregie voor jou of je partner klaar met verpleging en verzorging?

  • Bij herstel na ziekenhuisopname
  • Bij thuisverpleging
  • Bij terminale of palliatieve zorg
  • Zorg bij een handicap of (tijdelijke) lichamelijke beperkingen
  • Zorg bij chronische ziektes
  • Zorg bij niet aangeboren hersenletsel

Verzorging en verpleging vanuit je PGB en zorgplan

Buro Zorgregie organiseert thuis zorg op maat en neemt dienstverlening vergelijkbaar met die van bemiddelingsbureaus mee in je zorgplan en PGB aanvraag. Door thuisverpleging en thuisverzorging in zijn geheel of gedeeltelijk uit te besteden, krijgt de mantelzorger meer rust. Ook in het geval van respijtzorg kan Buro Zorgregie helpen met het organiseren van verpleging en verzorging, bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger er even tussen uit wil of door omstandigheden zorgtaken wil uitbesteden.

Wil je meer weten over verpleging of verzorging thuis? Neem contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden voor jou en / of je partner.