24-uurs zorg & terminale zorg thuis

24-uurs zorg & terminale zorg thuis

Terminale thuiszorg of palliatieve thuiszorg wanneer uw partner of ouder ongeneeslijk ziek is, is een vorm van thuiszorg die bijzonder is. Wij nemen verpleging en verzorging, als nachtzorg, stervensbegeleiding en pijnbestrijding op in het zorgplan en de PGB-aanvraag. Ook zorgen we ervoor dat familieleden en mantelzorgers in zorgtaken ontlast worden, zodat ze op hun eigen manier afscheid kunnen nemen van de ongeneeslijk zieke patiënt.

24-uurs zorg

Ook zorgen we voor 24-uurs zorg thuis, wanneer u ongeneeslijk ziek bent of uw ouder dit is. Samen met de patiënt en familieleden en mantelzorgers kijken we welke verpleging en verzorging gewenst is. 24-uurs zorg kan bestaan uit dag zorg, nachtzorg of huishoudelijke hulpverlening, zoals het doen van de boodschappen, stofzuigen of maaltijden verzorgen. In sommige gevallen is het zinvol dat er letterlijk 24 uur per dag iemand aanwezig is om de patiënt en mantelzorgers te ontlasten.

Is 24-uurs zorg of terminale thuiszorg een oplossing in uw situatie? Neem contact met ons op en we gaan samen kijken wat het beste werkt voor een zo geregeld en bijzonder mogelijk afscheid.