Vergoeding voor de mantelzorger

Vergoeding voor de mantelzorger

Zorg je langdurig voor je zieke, gehandicapte of ouder wordende familielid? Via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zijn er mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming mantelzorg te ontvangen. De kosten mantelzorg nemen wij op in het zorgplan voor de patiënt en de PGB-aanvraag. Op die manier kan een mantelzorger bijvoorbeeld betaald worden uit een PGB. Niet alleen een goede compensatie voor de mantelzorger, maar ook voor de patiënt betekent dit een voortzetting van verpleging of verzorging door een bekende in de vertrouwde omgeving. Een situatie die resultaat oplevert voor beide partijen.

Zorgkosten aftrekken van de belasting

Als je zorgkosten hebt, dan kun je geld terugkrijgen van de belasting. Dit valt onder de regeling ‘zorgkosten belasting‘ en gaat met name om kosten die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit van jezelf of van je kind of partner. Buro Zorgregie weet precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op dit belastingvoordeel in ziektekosten.

We weten dat je als mantelzorger vaak te druk bent met zorgtaken en dat het uitzoeken van wet- en regelgeving rondom tegemoetkoming voor mantelzorg tijd kost. Daarom nemen wij deze taak voor je uit handen. Meestal doen we dit in een situatie waarin voor de huidige thuiszorg een nieuwe oplossing moet komen. Neem eens contact met ons op. Er zijn vaak meer oplossingen dan je denkt.