Verzorging & verpleging aan huis voor je kind

Verzorging & verpleging aan huis voor je kind

Heb je verzorging of verpleging nodig voor je kind? Buro Zorgregie helpt met de thuiszorg voor kinderen. Dit kan zowel in het geval van verpleegkundige zorg bij een ziek kind, als zorg voor een kind met een beperking of zorg bij een thuiswonend gehandicapt kind.

Thuiszorg voor kinderen

In welke gevallen helpt Buro Zorgregie met het invullen van verzorging en verpleging voor je kind?

 • Bij herstel na ziekenhuisopname, bijvoorbeeld na hersenvliesontsteking, leukemie en andere vormen van kanker, etc.
 • Bij thuisverpleging; denk hierbij aan wondverzorging, zuurstofbehandeling thuis, het toedienen van medicijnen, etc.
 • Zorg bij een handicap of (tijdelijke) lichamelijke beperkingen.
 • Zorg bij chronische ziektes, zoals epilepsie, diabetes, crohn, nierziekten, etc.
 • Zorg bij niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking

Psychiatrische zorg voor je kind

Ook voor begeleiding en opvang bij psychiatrische zorg en gedragsstoornissen regelt Buro Zorgregie huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging in onder meer de volgende situaties:

 • schizofrenie
 • psycho – somatische aandoeningen
 • aandachtstoornissen als ADHD
 • aan autisme verwante stoornissen, zoals PDD NOS of Asperger
 • gedragsproblemen
 • angststoornissen

Zorgplan en invulling voor verzorging en verpleging

Wij helpen je met het aanvragen van het PGB, het opstellen van een zorgplan en vervolgens met het aanstellen van de juiste zorgverleners als het gaat om de invulling van thuiszorg voor je kind of een verpleegkundige die de zorg voor je kind thuis met je deelt. Ook helpen we je met het aanvragen van de TOG wanneer je een gehandicapt kind thuis hebt wonen. Een TOG is een financiële compensatie voor ‘tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen’. Wij helpen je graag met het lichter maken van de verzorging en verpleging van je kind.

Wat betekent kinderthuiszorg voor jou als ouder?

Wij regelen vaak niet alleen kinderthuiszorg. Ook ontlasten we jou, als mantelzorger, bijvoorbeeld door het aanvragen van een indicatie voor huishoudelijke hulp en, wanneer gewenst, mentale ondersteuning voor jou als ouder. Ook helpen we je met respijtzorg: het overlaten van de zorg aan anderen wanneer je bijvoorbeeld zelf er even tussen uit wilt. Met Buro Zorgregie sta je er, wat betreft de verzorging en verpleging van je kind, niet alleen voor.

Wil jij kinderthuiszorg?

Wil je meer weten over kinderthuiszorg, of kunnen we je helpen dit te regelen, aarzel dan niet en neem contact met ons op. We helpen je graag verder.