Gemeenten & Overheden

Gemeenten & Overheden

Buro Zorgregie regelt de zorgindicatie voor inwoners van uw gemeente die verzorging & verpleging bij ziekte, huishoudelijke hulp, zorgopvang & begeleiding of psychiatrisch zorg nodig hebben. Buro Zorgregie is hierbij ook wijkgericht in te zetten. Ook regelt Buro Zorgregie de invulling van die zorgbehoefte. Goedgeregelde zelfregie en zelfmanagement zorgen ervoor dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Waarom Buro Zorgregie inschakelen voor het regelen van verpleging en verzorging ?

  • Wij werken kostenbesparend onder andere door inzet van lokale hulpverleners en onze kennis van de diverse weten en regels.
  • We zijn onafhankelijk, waardoor de best passende zorg voor ons voorop staat.
  • We beschikken over een lokaal netwerk van zorgverleners. We weten welke zorgverleners het beste passen bij de cliënt en welke passen binnen het zorgbudget van de cliënt.

Transitie WMO en Wet Langdurige Zorg (WLZ):
Door onze kennis met betrekking tot de hervorming van langdurige zorg per 1 januari 2015 en de transitie WMO, is Buro Zorgregie bij deze transitie veel gevraagd. Kijk voor meer informatie over verandering van wetgeving op de website van de Sociale Verzekeringsbank

Op welke momenten kunt u Buro Zorgregie het beste inzetten om de zorg te organiseren?

  • Wanneer inwoners vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben.
  • Wanneer u zorgindicaties en PGB’s zo effectief mogelijk wilt inzetten, en kostenbesparend de beste zorg wil laten verlenen.
  • Wanneer u resultaten wilt zien en monitoring effectief wilt uitbesteden.

Een goede bijwerking van onze werkwijze is dat we mantelzorgers in veel gevallen uit een uitkeringssituatie betaald aan het werk zetten voor de cliënt.

Meer weten over hoe wij zorgen voor resultaat? Neem contact met ons op en we maken een vrijblijvende afspraak.