Verzorging & verpleging aan huis

Verzorging & verpleging aan huis

Buro Zorgregie organiseert thuis zorg op maat en neemt dienstverlening vergelijkbaar met die van thuiszorg bemiddelingsbureaus mee als het gaat om verzorging en verpleging voor ouderen bij ziekte, beperking of dementie thuis. Denk hierbij aan lichamelijke verzorging, hulp bij dagelijkse verzorging en persoonlijke verzorging thuis.

Wanneer bemiddelen wij in thuiszorg op maat?

Buro Zorgregie verzorgt de invulling van thuisverpleging en verzorging aan huis in de volgende gevallen:

Verzorging & verpleging in zorgplan en PGB

Buro Zorgregie stelt een zorgplan op en vraagt een PGB aan waarin omschreven wordt wat aan verzorging thuis nodig is. Dienstverlening vergelijkbaar met die van een thuiszorgbemiddelingsbureau zit hierbij in. We kijken naar alle aspecten, zoals persoonlijke verzorging, hulp bij dagelijkse – en lichamelijke verzorging. Ook sluiten we zorgovereenkomsten af met betrokken en betrouwbare hulpverleners die passen bij de oudere en diens woonsituatie. Vaak worden we ingeschakeld om thuis zorg op maat te regelen wanneer verpleging en verzorging voor de oudere in kwestie voor de mantelzorger te zwaar is.

Kijken welke mogelijkheden er zijn om verzorging en verpleging thuis te organiseren? Neem gerust eens contact met ons op.