Begeleiding en dagopvang voor volwassenen

Begeleiding en dagopvang voor volwassenen

Buro Zorgregie organiseert de dagopvang voor jezelf of voor je partner in het geval van onder meer psychische beperking, een lichte tot zware handicap of beginnende dementie. Ook in het geval van een tijdelijke ziekte of herstel is het soms zinvol dagopvang voor volwassenen mee te nemen in het zorgplan. Eventuele mantelzorgers worden op deze manier ontlast. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat de patiënt er echt even tussenuit is en geniet van geschikte individuele begeleiding en passende activiteiten.

Individuele begeleiding thuiszorg

Buro Zorgregie kijkt samen met jou of er thuisbegeleiding voor jou of je partner gewenst is. Thuisbegeleiding wordt vergoed door de WLZ of kan betaald worden uit je PGB. Wanneer we samen je zorgplan opstellen, weten we welke financiële en praktische oplossingen passen bij jouw situatie. We zorgen er met thuisbegeleiding voor dat je weer grip krijgt op je huishouden en dat de dagelijkse gang van zaken voor jou en eventueel je gezin weer zo ‘normaal’ mogelijk wordt. Individuele begeleiding bijvoorbeeld vanuit een PGB is mogelijk in de volgende gevallen:

  • Psychische stoornissen of aandoeningen
  • Verstandelijke of lichamelijke beperkingen
  • Herstel na ziekte
  • Bij chronische ziekte
  • Bij gedragsproblemen ontstaan uit verslaving of sociale problemen

Voor meer informatie over zorgopvang en ondersteunende begeleiding vanuit het PGB, kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag met thuiszorg op maat passend bij jouw situatie.