Financiën, wetten en regels voor zorg aan huis

Financiën, wetten en regels voor zorg aan huis

Door verschillende regelingen en wetten, zoals Wmo, PGB, WLZ, CIZ, TOG etc., kun je financiële ondersteuning ontvangen voor de kosten van verzorging en verpleging thuis. Buro Zorgregie organiseert bij je thuis zorg op maat en neemt hulpverlening, vergelijkbaar met die van thuiszorg bemiddelingsbureaus, mee in je zorgplan en PGB aanvraag. Wij weten precies welke regelgeving op jouw situatie van toepassing is en uit welke potjes je jouw financiële ondersteuning bij zorg kunt ontvangen. Vaak zijn dat er verschillende. Omdat we goede contacten hebben met alle instanties en hun taal spreken, is dit geen probleem.

Het persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je voor jezelf, je kind, een ouder of partner zorg inkopen in geval van ziekte, handicap of ouderdom. Er is een PGB voor zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bepaald geldbedrag dat je krijgt na indicatie om zelf je zorg, beschreven in je zorgplan, te organiseren. Buro Zorgregie neemt het opstellen van je zorgplan en de PGB aanvraag op zich.

Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen financiële ondersteuning krijgen voor zichzelf, een kind, partner of ouder in het geval van huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging thuis. De Wmo wordt toegekend door de gemeente. Doordat Buro Zorgregie de taal spreekt van de gemeente en weet wat je nodig hebt, zorgen we ervoor dat er een zorgplan bij het Wmo-loket komt, dat voldoet aan de voorwaarden en eisen van de gemeenten. Op deze manier streven we naar snelle goedkeuring.

WLZ en CIZ – Centrum indicatiestelling zorg

Een WLZ– indicatie kan onderdeel uitmaken van het PGB en is aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ neemt de beslissing op basis van een gedegen omschreven zorgplan, dat omschrijft welke langdurige verzorging en verpleging nodig is. De WLZ (Wet Langdurige Zorg) richt zich met name op zorg bij ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De WLZ lijkt aan voortdurende verandering onderhevig. Buro Zorgregie kent de huidige regelgeving tot in detail en weet aan de hand van jouw situatie precies waar je recht op hebt. Dit is vaak meer dan dat je zelf denkt om je situatie leefbaarder te maken.

TOG – Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen

Een TOG is een financiële compensatie voor ‘tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen’. Wij helpen je met het aanvragen van de TOG wanneer je een gehandicapt kind thuis hebt wonen. Dit nemen we mee in het zorgplan en / of de PGB aanvraag.

SVB – De Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van onder meer bovengenoemde volksverzekeringen. De SVB zorgt ervoor dat je je geld op tijd en volgens afspraak ontvangt. Heb je hulp nodig bij het interpreteren van de wet- en regelgeving t.a.v. thuiszorg of wil je weten waar je aanspraak op kunt maken? Neem dan contact (hyperlink naar contact pagina) op met Buro Zorgregie. Wij helpen je graag verder.