Zorgopvang en begeleiding aan huis

Zorgopvang en begeleiding aan huis

Soms is het als mantelzorger te zwaar geworden om voor een partner of ouder met bijvoorbeeld dementie te zorgen. Buro Zorgregie regelt dagopvang voor ouderen buitenshuis of begeleiding voor ouderen thuis om ervoor te zorgen dat thuis zorg op maat wordt geleverd. Dit geeft rust aan zowel degene die de zorg nodig heeft, als voor overige betrokken familieleden en mantelzorgers.

Dagopvang voor ouderen

Dagopvang is geschikt als dagbesteding voor ouderen met een lichte tot iets zwaardere dementie die nog thuis wonen, ouderen met lichamelijke klachten die nog op zichzelf wonen, ouderen met lichtere geheugenproblemen of ouderen met problemen van meer psychische aard, zoals eenzaamheid, somberheid of angsten. Onder dagopvang wordt ook groepsopvang, dagzorg, een huiskamergroep of substitutieproject verstaan. Afhankelijk van het soort zorg dat nodig is, kijken we welke zorgopvang het beste past. Aan dagopvang wordt, afhankelijk van de ouderenhulp die nodig is, verschillende vormen van invulling gegeven. Van koffie drinken, wandelingen maken tot het uitoefenen van diverse sociale en vrije tijdsactiviteiten. Activiteiten zijn allemaal afhankelijk van de mate van zorgbegeleiding en verzorging die nodig is.

Begeleiding ouderen thuis

Buro Zorgregie helpt ouderen zo lang mogelijk thuis te wonen, door in het zorgplan en de PGB aanvraag een invulling te geven aan begeleiding thuis. Onder meer in geval van dementie zorgen we voor ambulante begeleiding bij de oudere thuis. Wij hanteren geen wachtlijsten, dus kunnen op korte termijn een persoonlijke assistent leveren die past bij de oudere, ervaring heeft met de betreffende problematiek, zoals het stadium van dementie, en die ondersteuning kan bieden in het dagelijks leven.

Geïnteresseerd in dagopvang en begeleiding van ouderen uit het PGB? Neem contact met ons op en we bekijken samen wat het meest geschikt is.