PGB & Zorgplan

PGB & Zorgplan

Wil je een PGB aanvragen, een zorgplan opstellen of heb je hulp nodig bij het verantwoorden van je PGB? Buro Zorgregie helpt je niet alleen met je personeelsaanvraag en de invulling van je zorgindicatie als het gaat om huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging, wij verzorgen ook je PGB aanvraag, het invullen van het zorgplan en overige financiële en administratieve zaken omtrent zorg thuis.

Het persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je voor jezelf, je kind, een ouder of partner zorg inkopen in geval van ziekte, handicap of ouderdom. Er is een PGB voor zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en voor zorg uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bepaald geldbedrag dat je krijgt na indicatie om zelf je zorg, beschreven in je zorgplan, te organiseren.

Zorgplan en zorgindicatie

Om een PGB aan te vragen, stellen wij samen met jou een zorgplan op. In dit zorgplan staat hoeveel huishoudelijke zorg, verpleging of verzorging je nodig hebt en hoe lang je deze thuiszorg nodig hebt. Het budgetplan is onderdeel van dit zorgplan. Je krijgt vervolgens een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor WLZ-zorg, het Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor WLZ-zorg voor kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening of de gemeente voor WMO-zorg.

PGB ZZP (zorgzwaartepakket)

PGB ZZP houdt in dat meer zorg nodig is dan met het PGB ingevuld wordt. In dat geval dient Buro Zorgregie een verzoek voor verhoging in bij het zorgkantoor. Wij leggen je graag uit aan welke voorwaarden je moet voldoen wanneer meer zorg nodig is dan in je zorgzwaartepakket is opgenomen.

PGB en WLZ

Mensen met een indicatie voor huishoudelijke zorg, verzorging, en verpleging komen, na opstelling van een zorgplan, in aanmerking voor een PGB. Buro Zorgregie is continu op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving zoals de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

PGB administraties

Wanneer een PGB is toegekend en het zorgplan wordt uitgevoerd, verzorgt Buro Zorgregie de gehele PGB administratie. We registreren van wie je voor jezelf, je kind, ouder of partner thuiszorg of verpleging ontvangt en met wie zorgovereenkomsten zijn afgesloten, vergelijkbaar met een thuiszorg bemiddelingsbureau. We houden de administratie bij van onder meer betalingen aan zorgverleners. Wij leggen voor jou de verantwoording af over het PGB en het zorgplan aan het zorgkantoor.

PGB aanvragen en een zorgplan opstellen?

Wil je meer weten over een PGB en / of het zorgplan, of kunnen we je helpen dit te regelen, aarzel dan niet en neem contact  met ons op. We helpen je graag verder.