Zorginstellingen

Zorginstellingen

Wanneer uw cliënt gekozen heeft voor uw zorginstelling, dan kunnen wij voor deze cliënt de zorgindicatie passend maken en onderbouwen.

Zorgbeschrijvingen bij uw zorginstelling

Buro Zorgregie ondersteunt woonvormen en zorginstellingen met het regelen van de zorg voor uw cliënten. In onze samenwerkingen met zorginstellingen, vragen wij een passende indicatie aan en regelen de invulling van het PGB. U bent als zorginstelling zelf deskundig in het uitvoeren van de zorg. Hierdoor ontvangt uw cliënt een betere kwaliteit van zorg als het gaat om verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp, vergoeding bij hulpmiddelen en zorgindicatie. Een echte win – win – win dus!

Langer thuis blijven wonen met verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening.

Buro Zorgregie probeert in eerste instantie met het regelen van zorg uit de zorgindicatie de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Bijvoorbeeld in het geval van een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoeningen of overige zaken waar hulp bij verzorging, verpleging en huishoudelijke zorg nodig is.