Wet & Regelgeving

Thuiszorgalarm!

Er is veel aan de hand in het kader van de hervorming langdurige zorg (WLZ) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Momenteel speelt de problematiek rondom de eerste uitbetalingen van het Persoonsgebonden Budget (PGB). In de ogen van Buro Zorgregie is dat nog maar het begin van vele problemen en ellende. Niet om een negatief scenario te schetsen maar een daadwerkelijk beeld weer te geven van wat er staat te gebeuren. Einde Persoonsgebonden budget: de vergeten groep 2015 Het begin van het einde van het persoonsgebonden budget. Erica Terpstra was er zo trots op. De flexibiliteit die er...

Lees meer

Video Uitleg Hervorming Langdurige Zorg

Heldere uitleg over de nieuwe wetgeving in de zorg vanaf 2015 Uitleg Hervorming Langdurige Zorg, door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees meer

Veranderingen in het sociale domein

Twijnstra Gudde hebben een overzicht gemaakt waarin op eenvoudige en visuele wijze de veranderingen in het sociale domein per 1 januari 2015 worden samengevat. Zie Decentralisaties in het sociale domein (Twynstra Gudde)

Lees meer